LIETUVOS MEDIKŲ PROFESIONALUMO DEKLARACIJA

g

 • Mano pagrindinis rūpestis visuomet bus paciento sveikata ir gerovė.
 • Palaikysiu bei saugosiu paciento orumą ir savarankiškumą, gerbsiu jo nuomonę.
 • Neleisiu, kad paciento amžius, rasė, lytis, tautybė, socialinis statusas, seksualinė orientacija ar bet koks kitas faktorius darytų įtaką mano, kaip mediko, pareigai pacientui.
 • Gerbsiu ir saugosiu paciento paslaptį, net ir jam mirus.
 • Visuomet išlaikysiu didžiausią pagarbą žmogaus gyvybei.

b

Mes, Lietuvos medikai, didžiuojamės pasirinkimu rūpintis žmogaus sveikata ir gerove.

Deja, jaučiame, kad dabar sveikatos sektorius yra apleistas. Dėl šios priežasties, pasirašydami deklaraciją, skelbiame, jog pokyčiai sveikatos sistemoje yra būtini ir neatidėliotini.

b

NORĖDAMI KUO GERESNĖS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS, MES SIEKIAME, KAD:

b

 • Lietuvoje sveikata taptų svarbiausia vertybe;
 • Mūsų pacientai gautų aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas;
 • Sveikatos sektoriuje būtų panaikinta smulkioji bei stambioji korupcija.

b

Šie pokyčiai realybe taps tik su politikų bei gydymo įstaigų vadovų pagalba.

b

KURDAMI SVEIKATOS KULTŪRĄ LIETUVOJE, IŠ VISUOMENĖS IŠRINKTŲ ATSTOVŲ REIKALAUJAME:

b

 • Lietuvos sveikatos sektoriaus finansavimą prilyginti Europos sąjungos vidurkiui bei reglamentuoti minimalius sveikatos specialistų atlygius;
 • Sudaryti medicinos specialistų rengimo strategiją bei užtikrinti nuolatiniam medikų kvalifikacijos tobulinimui reikalingas sąlygas;
 • Reglamentuoti sveikatos specialistų darbo krūvius, kurie užtikrintų pacientų bei medikų saugumą;
 • Sukurti vadybinius sprendimus, kurie užkirstų kelią korupcijos apraiškoms.

b

Mes reiškiame griežtą poziciją ir esame pasiruošę bendradarbiauti.

Kartu galų gale nuspręskime, kokią sveikatos sistemą kuriame Lietuvoje!

Lietuvos medikų profesionalumo deklaraciją pasirašė: 3652

VardasPavardėĮstaigaPareigos
Artur Bobin Vilniaus Universitetas MF Biomedicinos mokslų studentas (-ė)
Gabrielė Glembockytė Vilniaus Universitetas Biomedicinos mokslų studentas (-ė)
Edvina Triaušytė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kitas (-a) sveikatos sistemos darbuotojas (-a)
Marija Račinskienė Gydytojas (-a) rezidentas (-ė)
Giedrė Baršauskienė VŠĮ Kauno miesto poliklinika Gydytojas (-a) specialistas (-ė)
Justina Linauskaitė Lsmul kk Gydytojas (-a) rezidentas (-ė)
Monika Andrijauskaitė Balsių šeimos centras Gydytojas (-a) rezidentas (-ė)
Skirmantė Rėkutė VUL SK Gydytojas (-a) rezidentas (-ė)
Jovita Polikauskienė VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė Slaugytojas (-a)
Silvija Balčiūtė VUL SK Gydytojas (-a) rezidentas (-ė)